torsdag 2. mai 2013

5 kategorier

Vi fikk utdelt fem kategorier; portrett, dyr, arkitektur, collage og valgri kategori (black & white). Ut ifra disse kategoriene skulle vi ta 10 bilder totalt.

Portrett


Ideen med dette bildet var å skape en sinnsstemning i portrettbildet. Synne ser ut som hun er trist og sinna. Bildet ser ganske dystert ut. Vanligvis er portrettbilder av hodet og skuldre, men det kan også være slik som dette. Synne er omtrent plassert i det gyldne snitt, bildet har derfor en bra komposisjon. Interessepunktet vil jeg si er fjeset og spesielt øynene. Øynene ser til venstre, noe som får oss til å flytte blikket videre til venstre i nysgjerrighet. Veggen som Synne lener seg inntil ligger i skygge for sola, dette gjør at det blir et flatt og indirekte lys i bildet. Dette er med på å skape den sinnstemningen som var ønsket. Bildet er en del redigert i photoshop. Jeg har forandret på "horisontlinja" slik at den skulle bli rett, i tillegg har jeg fjernet den stenen som lå i forgrunnen. Dette fordi jeg synes den virket irriterende på resten av bildet. Videre har jeg økt kontrastene og gjort bildet mørkere, dette gjør at bildet blir mer trist. Fra dette bildet har jeg lært hvordan en kan redigere et bilde for å skape en bestemt sinnstemning, og hvor lett det er å ekspressere helt andre sinnstemninger enn det bildet egentlig var ment for.
Fotoapparat: Nikon D40 med objektiv 18-105 mm. 
Lukkerhastighet: 1/160 s.
Blenderåpning: F11.0
ISO-verdi: 400

 
Det originale bildet  


Ideen med dette bildet var å få et vakkert portrettbilde av Vibeke. Dette synes jeg at jeg fikk til. Komposisjonen er bra med tanke på at Vibeke er plassert i det gyldne snitt, dette er med på å skape rom og ro. Interessepunktet og det første en ser her er ansiktet til Vibeke. Ansiktet uttrykker glede. Lyset er direkte men mykt, dette er med på å skape en fin balanse og ro i bildet. Den blå jakken står i kontrast til den noenlunde røde bakgrunnen, dette skaper litt spenning, slik at bildet ikke blir kjedelig. Linjene og gjentakelsene i mursteinene skaper en fin rytme. Fra dette bildet har jeg lært at ganske enkle portrettbilder kan være ganske fine.
Fotoapparat: Nikon D40 med objektiv 18-105 mm.
Lukkerhastighet: 1/50 s.
Blenderåpning: F5.3
ISO-verdi: 400

Dyr

Ideen med dette bildet var å få et bilde av en fredfull hund som sover. Hodet ligger bøyd mot det gyldne snitt. Bildet har ro og fred i seg. Ørene og nasen lager en trekant, dette skaper balanse i bildet. Lyset er kunstig. Jeg har brukt en ekstern blits for å få et mykt og ikke direkte lys. Når jeg tok bildet fyrte jeg blitsen opp mot taket. På denne måten ble det reflektert fra taket og tilbake på hunden. Det er en kontrast mellom hunden og de røde putene, dette skaper litt spenning. På dette bildet er det ikke brukt noen form for redigering. Fra dette bildet har jeg lært at å bruke en ekstern blits skaper myke bilder.
Fotoapparat: Nikon D40 med objektiv 18-105 mm. 
Lukkerhastighet: 1/30 s.
Blenderåpning: F5.0
ISO-verdi: 200
 


Ideen var å ta et bilde hvor hunden så søt og vakker ut. På dette bildet har jeg valgt å plassere hunden midt i bildet, dette fordi jeg vil at den skal ha hovedfokuset. Øynene og nasen til hunden lager en trekant i bildet, dette skaper balanse. Lyset i bildet er naturlig og mykt. Hunden og genseren skaper en lys/mørk-kontrast noe som gir bildet ro. Bildet er litt redigert i photoshop. Jeg har økt eksponering for å skape et lysere bilde, i tillegg til dette har jeg "blura" bakgrunnen slik at hovedfokuset skulle være på hunden. Fra dette bildet har jeg lært hvordan kontraster framhever det du vil skal være hovedpunktet i bildet. 
Fotoapparat: Nikon D40 med objektiv 18-105 mm. 
Lukkerhastighet: 1/100 s.
Blenderåpning: F5.3
ISO-verdi: 1600


Collage

Ideen var å skape en stilig collage og samtidig uttrykke ulike bevegelser. Jenta står i det gyldne snitt, dette skaper ro og balanse i bildet. Hodene går oppover på skrått, dette skaper linjer, noe som igjen skaper spenning. Lyset er kunstig og mykt. På bildet har jeg brukt softboks og hvit bakgrunn for å då bildene slik jeg ønsket dem. Jeg fikk jenta til å stå i mange ulike bevegelser og la deretter alle bildene oppe på hverandre. De bildene som er mest gjennomsiktige er redigert til sort/hvitt, mens jenta i forgrunnen er i farger. Dette gjorde jeg fordi jeg ville at jenta skulle ha hovedfokus, og at deretter blikket skulle følge skrått oppover mot de to andre. Annet enn at bildene er lagt oppe på hverandre har jeg også brukt Spot Healing Brush Tool til bakgrunnen. Fra dette bildet har jeg lært at bilder som ligger oppe på hverandre kan være ganske fine. 
Fotoapparat: Nikon D40 med objektiv 18-105 mm.
Lukkerhastighet: 1/400, Blenderåpning: F5.0 og ISO-verdi: 1600.Lukkerhastighet: 1/200, Blenderåpning: F5.0 og ISO-verdi: 1600.
Lukkerhastighet: 1/250, Blenderåpning: F5.0 og ISO-verdi: 1600.Arkitektur

Ideen med dette bildet var å få et arkitektonisk og vakkert bilde. "Kuppelen" ligger omtrent i det gyldne snitt. Komposisjonen har også gjentakelse og rytme; Kulene inne i "kuppelen" skaper en fin balanse, i tillegg til at "kuppelen" ligner på en halvsirkel. Dette skaper rytme, som igjen skaper spenning. Lyset er naturlig og direkte, men likevel mykt. Fotoet er ikke redigert. Fra dette bildet har jeg lært at i arkitektur er det mye rytme og gjentakelser, og at dette skaper spenning i bildet.
Fotoapparat: Nikon D40 med objektiv 18-105 mm. 
Lukkerhastighet: 1/640 s.
Blenderåpning:  F13.0
ISO-verdi: 800

Ideen med dette bildet var å vise at et hjul på en sykkel kan være ganske interessant. Hjulet står i det gyldne snitt, dette skaper en bra komposisjon. I tillegg stikker det ut et objekt på sykkelen som  også kan virke som et slags interessepunkt. Lyset er mykt og naturlig. I bildet er det liten dybdeskarphet. Dette gjør at hjulet blir utydelig, mens resten av sykkelen er tydelig. Dette skaper en spennende komposisjon. Dette bildet er ikke redigert. Fra dette bildet har jeg lært hvordan dybdeskarphet virker inn på et bilde. 
Fotoapparat: Nikon D40 med objektiv 18-105 mm. 
Lukkerhastighet: 1/100
Blenderåpning: F5.6
ISO-verdi: 800
 


 Valgfri kategori: Black & White


Ideen med dette bildet var å lage en kul komposisjon. Komposisjonen består av rytme, gjentakelse, linjer og ulike former. Dette skaper en spennende og interessant komposisjon. Lyset er naturlig og direkte. Jeg har valgt å redigere bilde i sort/hvitt fordi jeg synes bildet ble mye mer spennende og ikke så kjedelig å se på. 
Fotoapparat: Nikon D40 med objektiv 18-105 mm. 
Lukkerhastighet: 1/320 s.
Blenderåpning: F9.0
ISO-verdi: 800


Ideen med dette bildet var å skape et spennende svart/hvitt bilde. Trappen går nedover og ut i det gyldne snitt. Linjene i bildet skaper balanse og spenning. Lyset er direkte og skarpt, dette gjør komposisjonen spennende i svart/hvitt. Det er en stor lys/mørk-kontrast. Fra dette bildet har jeg lært at bilder av gansk ordinære og kjedelig ting kan bli ganske interessante i svart/hvitt. 
Fotoapparat: Nikon D40 med objektiv 18-105 mm. 
Lukkerhastighet: 1/800
Blenderåpning: F14.0
ISO-verdi: 800Ideen med dette bildet var å få dybdeskarphet. Linjene går innover i bildet og skaper balanse. I tillegg til dette er det gjentakelse og rytme en faktor her. Linjene er gjentatt samtidig som de skaper rytme. Lyset er naturlig og direkte. Bildet er redigert i svar/hvitt. På dette bildet har jeg lært det samme som det forrige: at bilder av gansk ordinære og kjedelig ting kan bli ganske interessante i svart/hvitt.


 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar